با باغبوم در ارتباط باشید!

  • شماره تماس

    ۰۹۵۱۶۹۱۳۱۱۲

    ۰۹۲۱۰۸۵۷۷۹۸

    ۰۵۱-۵۲۲۱۰۴۰۰

  • آدرس دفتر مرکزی باغبوم

    خراسان رضوی ، بخش مرکزی ، شهر تربت حیدریه، شهیدقرنی ، خیابان منابع طبیعی ، خیابان آبشار ، پلاک ۰ ، طبقه همکف