لزوم تمرکز بخش خصوصی و تعاون روستایی بر روی رونق صادرات | ۱۶ اردیبهشت

به گزارش باغبوم، تعاون روستایی و بخش خصوصی باید تمرکز خود را بر رونق صادرات قرار دهند. ارتقا صادرات موجب افزایش قیمت زعفران در بازارهای...

ادامه مطلب