baghboom_all_-image_for_onion_orginal_saffron_baghboom.com

هر کیلو پیاز زعفران چقدر گل میدهد؟|برداشت گل زعفران در هر هکتار چقدر است؟

  ما در این مقاله سولات شما را از جمله : بررسی عوامل مهم در بازدهی بالای زمین زعفران؟ بازدهی هر هکتار زمین زعفران چقدر با...

ادامه مطلب

baghboom.onion-saffron_flower

کشت پیاز زعفران | آموزش مراحل کشت پیاز زعفران به صورت تصویری

کاشت پیاز زعفران کاشت پیاز زعفران به سه هزار سال پیش بر میگردد و مستندات در تاریخچه زعفران قدمت آن را به دوران مادها میرساند.  لذا مجم...

ادامه مطلب

مقدار پیاز زعفران در هر هکتار چه قدر است و چه قدر هزینه دارد؟

برای کاشت زعفران و برداشت آن نیاز به پیاز زعفران داریم. امروز راجع به مقدار پیاز زعفران در هر هکتار چه قدر است؟ و برای یه برداشت خوب و ...

ادامه مطلب