جوانه پیاز زعفران

هر کیلو پیاز زعفران چقدر گل زعفران می‌دهد؟ – برداشت گل زعفران در هر هکتار چقدر است؟

موضوع اصلی این صفحه از سایت باغبوم به این مسئله اختصاص دارد که هر کیلو پیاز زعفران چقدر گل زعفران می‌دهد؟ ؟ در کنار این مسئله به بررسی ...

ادامه مطلب