درباره من

هم-بنیانگذار استارتاپ باغبوم و فعال در حوزه های استارتاپی و زعفران
علاقمند به رشد و پیشرفت .
همی دانم که نادانم !