کاشت زعفران ، توجیه اقتصادی دارد یا خیر ؟

کاشت زعفران ، توجیه اقتصادی دارد یا خیر ؟

با توجه به شرایط موجود در بازار کشاورزی، و شرایط خاص صادرات این گیاه، فعلا زعفران در بین تمام محصولات ،از نظر سوددهی کم رقیب است.

البته باید بدانیم با توجه به هزینه بالای کشت این‌گیاه، که برای هر هکتار بالغ بر ۴۵ میلیون تومان می باشد اگر برداشت زعفران کمتر از ۱۰ کیلوگرم زعفران خشک در هکتار باشد دیگر اقتصادی نخواهد بود.

یک مزرعه خوب و با مدیریت عالی باید بین ۱۰ تا ۳۵ کیلو سرگل خشک در هکتار برداشت کند که اگر حداقل را هم در نظر بگیریم باز هم با کمترین قیمت ، این محصول در هر سال بالای ۳۰ میلیون تومان سوددهی خواهد داشت که اگر با رقیب این گیاه که گندم و جو می باشد و در فصل پاییز کشت می شوند مقایسه کنیم درآمد ۵ تا ۶ برابری نسبت به این محصولات خواهیم داشت.

هم اکنون هر کیلو زعفران بسته به کیفیت میانگین حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۳ میلیون تومان است.